Bygningskunst

På Bornholm er der ikke store flotte bygningsværker med søjler og gesimser, men der er dog bygninger som er smuk dekoreret eller har en udformning som leder tankerne hen på noget andet.

I Rønne ligger Hafnia Hus hvor arkitekten har haft skibe i tankerne og derfor udformet hovedhuset som stævnen på et skib. I Allinge ligger Tårnhuset som mange tror er et gammelt fyrtårn. På de gamle huse i Svaneke ser man mange forskellige udformninger af tagknægte og tagspir der på den tid var bygherrens kendemærke.

Svaneke vandtårn

Svaneke vandtårn

Svaneke fik meget sent i historien, vand fra et kommunalt vandværk, dog havde borgerne rindende vand i hanerne, men det fik de fra egen brønd, hvor der var monteret en elektrisk pumpe. 

På et byrådsmøde i april 1950 blev det vedtaget at der skulle bygges et vandværk, men man var ikke helt enige om udseende på vandvæ...

Teknisk skole Allinge

Teknisk skole Allinge

Teknisk skole Allinge

I februar 1883 mødtes 21 mænd fra Allinge og Sandvig på Rådhuset med det formål at få dannet en håndværker- og industriforening. I første omgang var det ikke meningen af der skulle opføres en skole, planen var at det kun skulle være aftenskole undervisning på Allinge Borgerskole, men 12 år senere bliver Teknisk skole opfø...

Tårnhuset i Allinge

Tårnhuset i Allinge

Tårnhuset i Allinge

Den første tanke man får når man ser Tårnhuset er, at det må være et gammelt fyrtårn, men det har det aldrig været. Tårnhuset fik Doktor Sigfred Borch bygget i 1898 som lægehus og privatbolig.

Det fortælles at han var interesseret i stjernerne og at tårnet fungerede som ...

Bygninger i Rønne – Hafnia Hus

  En bygning i Rønne der nok er kendt af langt de fleste bornholmere, er Hafnia Hus, på hjørnet af St. Torvegade, Byledsgade og Sandgade. Hovedhuset, Skibet, ligger i St. Torvegade, i Sandgade ligger yderligere 6 sammenbyggede blokke, der er udformet som et 7 tal, imellem disse bygninger er der fælles have til alle lejlighederne. Men nok ikke alle har tænkt nærmere ...

Allinge Stationsbygning

Ved siden af Cirkel K ligger den gamle jernbanestation opført i 1912 og tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen. Stationen blev dog først taget i brug året efter da der var forsinkelser med baneføringen. Bygningen er i 2 etager, opført i røde mursten og med mansardtag og valmede gavle så 1. salen kunne udnyttes til en funktionel beboelse. Til stationen var der også et ...

Allinge gamle brandstation

Allinge gamle brandstation er opført i 1800 af rå kløvede kampesten og med tegltag og valmede gavle. Bygningen er oprindeligt opført af Bornholms Milits som ammunitions- og materialehus. I 1904 køber kommunen bygningen og der bliver lavet en lille forstue som tilbygning samt bliver der indrettet til en gymnastiksal for Allinge Skole ( Kærnehuset ). Bygningen bliver brugt som gymnastiksal helt frem til 1958 hvor ...