Byggnadskonst

Teknisk skola Allinge

Teknisk skola Allinge

Teknisk skola Allinge

I februari 1883 träffades 21 män från Allinge och Sandvig i stadshuset för att bilda en hantverks- och industriförening. Från början var det inte meningen att bygga en skola, utan planen var att det bara skulle vara kvällsundervisning på Allinge Borgerskole, men 12 år senare byggs Tekniska skolan.

Allinge tekniska skola är en vacker ...

Tornhuset i Allinge

Tornhuset i Allinge

Tornhuset i Allinge

Den första tanken man får när man ser Tower House är att det måste vara en gammal fyr, men det har det aldrig varit. Tornhuset byggdes 1898 av doktor Sigfred Borch som läkarbostad och privatbostad.

Det sägs att han var intresserad av stjärnorna och att tornet fungerade som ett observatorium, men denna information ...

Byggnader i Rønne – Hafnia House

  En byggnad i Rønne som förmodligen är känd av de flesta bornholmare är Hafnia Hus i hörnet av St. Torvegade, Byledsgade och Sandgade. Huvudbyggnaden, Skibet, ligger i St. Torvegade, i Sandgade finns ytterligare 6 block som är byggda tillsammans, formade som en sjua, mellan dessa byggnader finns en gemensam trädgård för alla lägenheter. Men förmodligen har ...

Allinge stationsbyggnad

Bredvid Cirkel K ligger den gamla järnvägsstationen som byggdes 1912 och ritades av arkitekten Ove Funch-Espersen. Stationen togs dock inte i bruk förrän året därpå, eftersom det uppstod förseningar med järnvägen. Byggnaden är i två våningar, byggd i rött tegel och med mansardtak och välvda gavlar så att första våningen kan användas ...

Allinge gamla brandstation

Allinges gamla brandstation byggdes år 1800 av grovhugget stenblock med tegeltak och välvda gavlar. Byggnaden byggdes ursprungligen av Bornholms milis som ett ammunitions- och materialförråd. År 1904 köper kommunen byggnaden och ett litet förrum byggs som en tillbyggnad, liksom en gymnastiksal för Allinge skola (Kærnehuset ). Byggnaden används som gymnastiksal fram till 1958, då den nya skolan tas i bruk. År 1966 ...