Teknisk skole Allinge

Teknisk skole Allinge

I februar 1883 mødtes 21 mænd fra Allinge og Sandvig på Rådhuset med det formål at få dannet en håndværker- og industriforening. I første omgang var det ikke meningen af der skulle opføres en skole, planen var at det kun skulle være aftenskole undervisning på Allinge Borgerskole, men 12 år senere bliver Teknisk skole opført.

Den gamle tekniske skole i Allinge

Allinge Teknisk Skole er en smuk gammel bygning der stod klar til indvielse december 1895. Skolen er blevet tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup der på det tidspunkt var rektor på Rønne Tekniske Skole. Byggeriet blev udført af Bygmester August Kofoed fra Allinge der havde det billigste tilbud blandt tre bygmestre. I en avisomtale fra maj 1895 kunne man læse følgende tilbud fra de tre bygmestre, August Kofoed 14.620 kr., murer Larsen fra Allinge 15.847 kr. og snedker Anton Sonne ligeledes fra Allinge 16.400 kr.

Udsmykning på den gamle tekniske skole i Allinge

Bygningen er opført i røde sten og granit med skiffertag samt et tårn med bindingsværk og spir. De keramiske relieffer der symboliserer de forskellige håndværkerfag er udført på Søholm keramik fabrik af Hans Ancher Wolffsen. På toppen af spiret er der også anvendt symboler fra håndværker i for at en passer og en trekantet lineal. Over vinduet ved indgangen er der indhugget indhugget følgende tekst: Dag har Herren skabt til daad.

I 1899 blev en realskole oprettet og da Teknisk skole kun havde aftenundervisning, fik realskolen i dagtimerne plads i de samme undervisningslokaler.  I starten af 1970’erne blev bygningen overtaget af Allinge – Gudhjem Kommune og der blev indrettet et bibliotek. I 2017 blev biblioteket nedlagt og flyttet til Kongeskærskolen ( Allinge Skole ).

Bygningen benyttes i dag til kontor for foreningen Folkemødet, der står for det årligt politiske arrangement “Folkemødet”.