Allinge Stationsbygning

Ved siden af Cirkel K ligger den gamle jernbanestation opført i 1912 og tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen. Stationen blev dog først taget i brug året efter da der var forsinkelser med baneføringen. Bygningen er i 2 etager, opført i røde mursten og med mansardtag og valmede gavle så 1. salen kunne udnyttes til en funktionel beboelse. Til stationen var der også et varehus som lå til højre for bygningen, denne bygning findes stadig, den er dog blevet flyttet lidt længere ind på området. Stationen blev ikke bygget til at kunne modtage store mængder af gods, der blev anlagt et sporskift i mellembyerne hvorfra der man kunne køre ned til Allinge havn og enten lodse godset af ved Pakhuset eller direkte ombord på et skib. På ydermolen i den nordlige ende af havnen kan man i brostensbelægningen tydeligt se hvor sporene var.

Allinge station er en meget stor bygning i forhold til byens størrelse, det skyldes at Allinge og Sandvig på dette tidspunkt begyndte at få rigtig mange turister og stationerne derved skulle kunne modtage det store antal af passagerer der besøgte byerne.

Da tiderne forandrede sig og der ikke længere var behov for jernbaner på Bornholm, blev Allinge station i 1953 nedlagt. Kort derefter blev bygningen overtaget af CF ( Beredskabsstyrelsen ) og der blev opført et antal træhuse på grunden der skulle fungere som garager, sovesale, spisesal m.m.