Ophavsret

Ophavsret

Alt materialet på infoBornholm.dk er beskyttet af lov om ophvasret og ejes af infoBornholm.dk og dens ejere, medmindre andet specifikt er angivet.

Kopiering af  tekster, billeder & videoer

Det er ikke tilladt at “låne” / “Stjæle” hele eller dele af vores tekster eller billeder uden der foreligger en aftale herom. Det er lovligt at citere tekst (§ 22. i lov om ophavsret), men det kræves at man følger god citatskik.

Overtrædelse af ophavsretten / misbrug af vores tekster, billeder samt videoer vil resultere i krav om godtgørelse og om nødvendigt benytte domstole.

Ønsker du at benytte vores billeder til et formål, så kan du kontakte os herom ( Før du begynder at kopiere ). Vi har billeder man kan købe brugsretten til. Det er ikke de billeder vi har på siden, men vil ligne dem vi benytter.

Ved overtrædelser af ophavsretten benytter vi firmaet Not-allowed til at stå for alt kommunikation.