Allinge gamle brandstation

Allinge gamle brandstation er opført i 1800 af rå kløvede kampesten og med tegltag og valmede gavle. Bygningen er oprindeligt opført af Bornholms Milits som ammunitions- og materialehus. I 1904 køber kommunen bygningen og der bliver lavet en lille forstue som tilbygning samt bliver der indrettet til en gymnastiksal for Allinge Skole ( Kærnehuset ). Bygningen bliver brugt som gymnastiksal helt frem til 1958 hvor den nye skole står klar til brug. I 1966 blev bygningen igen omdannet, denne gang til en brandstation og i den forbindelse blev en tilbygning af træ opført, det var brandstationens slangetårn. I 2014 blev brandstationen nedlagt og de frivillige deltidsbrandmænd opsagt, brand-, rednings og miljøindsatser overgik til Beredskabstyrelsen fra den nye brandstation på Rønnevej i Allinge.