Allinge gamla rökeri

Det gamla rökeriet från 1883 är inbyggt i klipporna. Rökhuset har fyra fack och är byggt i en mycket enkel timmerstomme eftersom det inte finns något fyllnadsvirke. Gavlarna är av tegel och taket är tegel. Skorstenen, som också byggs direkt ovanpå stenarna, kallas fabriksskorsten, eftersom den byggs på utsidan av byggnaden. På framsidan av byggnaden byggdes en låg mur som en slags gård, där hjordarna troligen hängde för att torka innan de röktes. Det gamla rökeriet kallades då Petersens Røgeri, varifrån namnet kommer är inte känt, eftersom grundaren hette Niels Peter Grønbech, var köpman och ägde en livsmedelsaffär i Havnegade (det gamla magasinet), han ägde också på den tiden ett saltverk som låg på platsen bredvid rökeriet. Rökeriet är ett av de första som byggdes på Bornholm.