Rønne

Byggnader i Rønne – Hafnia House

  En byggnad i Rønne som förmodligen är känd av de flesta bornholmare är Hafnia Hus i hörnet av St. Torvegade, Byledsgade och Sandgade. Huvudbyggnaden, Skibet, ligger i St. Torvegade, i Sandgade finns ytterligare 6 block som är byggda tillsammans, formade som en sjua, mellan dessa byggnader finns en gemensam trädgård för alla lägenheter. Men förmodligen har ...