Sandvig

Sandvig på norra Bornholm är en liten idyllisk fiskeby med en liten mysig hamn. Staden bestod ursprungligen av några få fiskarhus och gårdar. Sandvig har varit känt långt tillbaka i historien, redan på 1200-talet var staden känd, bland annat i samband med Hammershus.

Namnet Sandvig kommer troligen från sand (i viken) och vig (vik). Från dokumenten har fiskebyn haft olika sätt att stava sitt namn på. År 1416 skrevs Sandewik, 1434 Sandwig och i ett dokument från 1737, med en ritning över en möjlig flotthamn i sjön Hammer, stavades fiskebyn Sanwig, så exakt när Sandvig stavades som det gör idag är okänt.

Opal Sea – Kristallsjön och Sibirien

Opal Sea – Kristallsjön och Sibirien

Opal Sea - Kristallsjön och Sibirien

Opalsjön, som ligger mellan höga branta klippor och omedelbart intill Hammarsjön, är en kvarleva från en tid då granitbrytning var en viktig inkomstkälla och sysselsättning på Bornholm. Opal Lake, Crystal Lake och Siberia är bland de äldsta stenbrotten på ön.

Innan Opalhavet bildades var området en stor klippig ...

Matbricka petroglyfer

Det största hällristningsfältet i Danmark är Madsebakke. Ristningarna härstammar från bronsåldern. På en stor slät sten finns 11 skepp, tre böjda linjer som troligen också representerar skepp, solkors eller hjultecken, fottecken och några skålgropar. På senare tid har flera hällristningar hittats i närheten, men de ligger i privata trädgårdar. Namnet Madsebakke finns ...

Hammersø – Danmarks enda fjällsjö

Hammersøen på Nordbornholm är Danmarks enda fjällsjö och den största naturliga sjön på ön. Hammersø är ca 650 m lång, 150 m bred och 13 m djup och ligger ca 9 m över havet. På de två långsidorna är den mycket brant, ca 2 m ut är vattendjupet redan 11-12 m, på de andra två sidorna faller botten jämnare. Men det har inte ...
Dr Danchells faciliteter

Dr Danchells faciliteter

Anläggningen är en gåva från distriktsläkaren dr Danchell till sina patienter och till staden. När platsen byggdes vet man inte med säkerhet, men troligen runt 1900-talet, eftersom den inte var färdig när dr Danchell dog 1904 och Allinge - Sandvig kommun tog över platsen och avslutade arbetet. Anledningen till denna anläggning är att Danchell föredrog att ...
Domen i målet Allinge

Domen i målet Allinge

Domen i målet Allinge

Kupolen byggdes 2012 i samband med ett offentligt möte på Bornholm. Kupolen ägs av Boligselskabernes Landsforening (BL) och ritades av arkitekterna Kristoffer Tejlgaard och Benny Jepsen. Under de första åren stod kupolen vid parkeringen på andra sidan vägen, men eftersom det fanns en önskan om att den skulle vara en permanent byggnad för Folktoppmötet monterades ...