Rökerier

Nordbornholms rökeri

Nordbornholms Røgeri ligger vackert beläget på de yttre klipporna. Det ursprungliga rökhuset på denna plats byggdes 1898, men den 6 februari 1952 brann rökhuset ner och ett nytt byggdes. År 1967 fick rökeriet en ny ägare, Arne Jacobsen, och i folkmun kallades rökeriet alltid Arnes Rökeri. På den tiden var det ett litet rökeri som huvudsakligen producerade rökt sill, men ...

Allinge Smokehouse

Allinge Røgeri byggdes 1922 i betong med ett tak av papp. Skorstenen är grundmurad och byggd i betong med två rökrum. Den ursprungliga byggnaden bestod endast av ett rökeri och en salong, men under årens lopp har rökeriet genomgått ett antal renoveringar och tillbyggnader så att det idag finns både en restaurang med sand på golvet, en täckt terrass, ...

Allinge gamla rökeri

Det gamla rökeriet från 1883 är inbyggt i klipporna. Rökhuset har fyra fack och är byggt i en mycket enkel timmerstomme eftersom det inte finns något fyllnadsvirke. Gavlarna är av tegel och taket är tegel. Skorstenen, som också byggs direkt ovanpå stenarna, kallas fabriksskorsten, eftersom den byggs på utsidan av byggnaden. På framsidan av byggnaden byggdes en låg mur som en ...