Stor granitsten i Storegade

Stor granitsten i Storegade

På den lilla gräsmattan står en cirka 2 meter hög granitsten. Det har inte varit möjligt att hitta någon information om stenen i böcker eller på annat håll, men några äldre invånare i Allinge säger att stenen restes i början av 1950-talet av den dåvarande markägaren som en protest mot förestående planer på att bygga en vändplats för lastbilar.

Vändplatsen användes under vintermånaderna när stadens gator var hala av snö och is, vilket gjorde det svårt för förare att ta sig till och från väntrummet nere vid Kirkepladsen. Men ägaren var emot förslaget och det sägs att han i protest skulle ha rest stenen på sin mark och på så sätt förhindrat att planerna förverkligades. Vändplatsen byggdes aldrig och i mitten av 1950-talet förändrades området så att det liknade det vi känner till i dag. Denna historia har dock inte kunnat bekräftas.

En bättre förklaring är dock att det vita huset intill platsen tidigare beboddes av en stenhuggare och att det var stenhuggaren som lät sätta upp stenen.

Om du tittar på byggnaden på motsatt sida av vägen ser du det gamla Kajbjerggård-mejeriet från omkring 1900. Den röda tegelbyggnaden byggdes 1905 som bostad för mejerichefen. I dag är huset och en del av det gamla mejeriet ombyggda till lägenheter.