Hasle

Den mysiga staden Hasle, som ligger inbäddad på klipporna, ligger mitt emellan Allinge och Rønne.
Hasle är en mycket gammal stad, och nämns redan i mitten av 1100-talet. Staden är idag en stad i staden, som fick sina stadsrättigheter redan på 1400-talet, men dessa rättigheter bekräftades endast av kristna d. 3. i 1555. Vapnet är ett klöverbladskors på blå bakgrund och har varit känt sedan 1584.

Man tror att staden fick sitt namn på grund av att det växte många hasselbuskar i området runt staden. Men staden har också varit känd under ett annat namn, nämligen grönsakernas stad. Detta beror på att jorden i detta område var särskilt lämplig för odling av grönsaker, särskilt potatis och hasleros (morötter). Du kan därför hitta t.ex. morotsgatan i staden.

Hasle Lystskov – en sandig skog

När man går runt Hasle Lystskov och njuter av naturen och fågelsången är det inte många som tänker på att det inte alltid har varit så här. Skogen var ursprungligen inte en självsådd skog, utan planterades av Peder Dam Jespersen under åren 1819 fram till hans död den 17 december. 28 september 1835. Peder D. Jespersen föddes 1772 i ...

Odling i Hasle Lystskov

På Bornholm har man också grävt efter kol - svartkol. I Hasle Lystskov finns tydliga spår av de gamla kolgruvorna. Området där en del av kolgrävningarna ägde rum är idag en vacker liten sjö i skogen, Ruby Lake. Här grävdes djupa gruvschakt för att hitta kol. Men det var inte bara kol som togs upp ur marken, ...

Rubinsøen – gammal kolgruva i Hasle Lystskov

I Hasle Lystskov finns en idyllisk liten skogssjö mellan träden - Rubinsøen. Sjöns namn har inget med ädelstenar att göra, utan kommer från mineralerna i marken som gjorde att sjöns vatten fick en rubinröd färg, som dock försvann när gruvan fylldes med vatten. Anledningen till att man byggde en kolgruva i skogen var att andra ...

Sapphire Lake – en oanvänd lergrop

När företaget 1968 ville utöka möjligheterna att gräva efter lera för produktion vid Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik bestämde man sig för ett skogsområde i närheten av Pyritsjön. Tyvärr beslutade man att gräva en plats där öns största bestånd av sköldblommig vintergröna växte, men på den tiden ägnade ...

Den nya lergruvan – Pyritsjön

Kol har grävts i Hasle Lystskov sedan mitten av 1800-talet. I processen erhölls också en hel del lera som användes bland annat till kakelplattor. Det fanns dock ingen riktig fabrik för lerprodukter förrän 1889, då Hasle Klinke- og Chamottestenfabrik grundades. Men när företaget öppnade behövde det stora mängder lera. De gamla lergroparna är nu vackra sjö...

Den första lergruvan – Emerald Lake

DNär tillverkningen började på Hasle Klinker- og Chamottestenfabrik omkring år 1900 behövdes mycket lera. Den första lergruvan som uppstod i Hasle Lystskov var den som vi idag känner till som Emerald Lake. Det visade sig dock snart att detta inte var någon bra idé. Man var tvungen att upphöra med lergravningen, inte för att leran var av då...