Allinge gamle røgeri

Det gamle røgeri fra 1883 er bygget ind i klipperne. Røgeriet er i fire fag og opført i et meget enkelt bindingsværk da der ikke er noget fyldtømmer. Gavlene er grundmurede og taget belagt med tegl. Skorstenen, der også er bygget direkte oven på klipperne, bliver betegnet som en fabriksskorsten, da den er bygget udvendigt på bygningen. På forsiden af bygningen blev der bygget en lav mur som en form for gårdsplads, her har sildene sandsynligvis hængt til tørre inden røgningen. Det gamle røgeri hed dengang Petersens Røgeri, hvor navnet stammer fra vides ikke, da grundlæggeren hed Niels Peter Grønbech, var købmand  og ejede en købmandsforretning i Havnegade ( det gamle pakhuse ), han ejede også på det tidspunkt et salteri der lå på grunden ved siden af røgeriet. Røgeriet er blandt de første der blev bygget på Bornholm.