Ruiner

Om du är intresserad av att titta på ruiner – slottsruiner eller kyrkoruiner – så finns det här möjligheten på Bornholm. Du kan se 2 kyrkoruiner och fyra synliga slottsruiner, varav den mest kända är Hammershus, som också är den största slottsruinen i norra Europa.

Det ska finnas ytterligare tre ruiner på ön, men här finns inga murverk eller andra synliga bevis, men på grund av områdets utseende eller läge tror man att det en gång funnits ett slott.

Sct. Anna Chapel – Gudhjem

Den lilla ruin som idag kan ses bredvid Gudhjem kyrka är resterna av Sct. Annakapellet, det sista av de ursprungliga sju kustkapellen. År 1893 stod den nya kyrkan klar och kapellets öde förblev okänt. Det fanns dock önskemål om att använda platsen för 30 nya begravningar. Men alla ville inte att kapellet skulle försvinna, de hade till och med ansökt ...