Teknisk skola Allinge

Teknisk skola Allinge

I februari 1883 träffades 21 män från Allinge och Sandvig i stadshuset för att bilda en hantverks- och industriförening. Från början var det inte meningen att bygga en skola, utan planen var att det bara skulle vara kvällsundervisning på Allinge Borgerskole, men 12 år senare byggs Tekniska skolan.

Den gamla tekniska skolan i Allinge

Allinge tekniska skola är en vacker gammal byggnad som stod klar för invigning i december 1895. Skolan ritades av arkitekten Mathias Bidstrup, som vid den tiden var rektor för Rønne tekniska skola. Bygget utfördes av August Kofoed från Allinge som hade det billigaste erbjudandet bland tre byggare. I en tidningsannons från maj 1895 kunde man läsa följande erbjudanden från de tre byggherrarna, August Kofoed 14.620 kr, murare Larsen från Allinge 15.847 kr och snickare Anton Sonne också från Allinge 16.400 kr.

Utsmyckning av den gamla tekniska skolan i Allinge

Byggnaden är uppförd i röd sten och granit med ett skiffertak och ett torn med timmer och spira. De keramiska reliefer som symboliserar de olika hantverksyrkena tillverkades av Hans Ancher Wolffsen på Søholms keramikfabrik. På toppen av spiran finns också symboler från hantverkaren som ett pass och en triangulär linjal. Ovanför fönstret vid ingången finns följande text inristad: Idag har Herren skapat för daad.

År 1899 inrättades en Realschule och eftersom den tekniska skolan endast hade kvällsundervisning, fick Realschule plats i samma klassrum på dagtid. I början av 1970-talet övertogs byggnaden av Allinge – Gudhjem kommun och ett bibliotek byggdes. År 2017 stängdes biblioteket och flyttades till Kongeskærskolen (Allinge skola).

Byggnaden används för närvarande som kontor för föreningen Folkemødet, som organiserar det årliga politiska evenemanget Folkemødet.