Den nya lergruvan – Pyritsjön

Kol har grävts i Hasle Lystskov sedan mitten av 1800-talet. I processen erhölls också en hel del lera som användes bland annat till kakelplattor. Det fanns dock ingen riktig fabrik för lerprodukter förrän 1889, då Hasle Klinke- og Chamottestenfabrik grundades. Men när företaget öppnade behövde det stora mängder lera. De gamla lergroparna är nu vackra sjöar. Pyritsjön är den största av de gamla lergravarna.

Förutom Pyritsjön finns det även sjöarna Sapphire och Emerald i närheten, även om de är mindre och omgivna av träd. I dessa tre lergruvor grävdes lera från omkring 1900 till slutet av 1980-talet för att användas för tillverkning av klinker, rör etc.

Sjön Pyrit kallades tidigare Sorthat Lergrav, men det ansågs att den borde byta namn eftersom de andra sjöarna i området har fina namn. Den fick namnet Pyritsjön just för att området också innehåller pyrit (Svovlkis, kanske mer känt som dårens guld).

Men förutom kol och lera har man hittat andra mycket intressanta saker vid sjön. På stranden vid Pyritsjön hittades spår av en dinosaurie 2004 och en annan 2010.

Om du gillar att sitta med ett fiskespö får du fiska i Pyritsjön, Safirsjön och Rubinsjön utan fisketillstånd.

Men tidens tand har kommit ikapp Lake Pyrit. Med tiden har Östersjöns kraftiga vågor spolat bort mycket av jorden och avfallsprodukterna från klinkerfabriken mellan havet och sjön, så att det nu bara finns 12-15 meter kvar innan havet bryter igenom. Det går inte att förutse när det kommer att hända, om det kommer att ta månader eller år, allt beror på hur många stormar det blir i Östersjön. Men när det sker kommer det att få en enorm inverkan på livet i sjön när sötvattnet omvandlas till saltvatten.