Sapphire Lake – en oanvänd lergrop

När företaget 1968 ville utöka möjligheterna att gräva efter lera för produktion vid Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik bestämde man sig för ett skogsområde i närheten av Pyritsjön. Tyvärr beslutade man att gräva en plats där öns största bestånd av sköldblommig vintergröna växte, men på den tiden ägnade man inte mycket uppmärksamhet åt att bevara dessa områden.

Arbetet med den nya lergruvan påbörjades, men den visade sig vara helt värdelös. Leran de fick här var av för dålig kvalitet, det fanns för många stenar i den för att den skulle kunna användas i industrin. Utgrävningen upphörde och naturen tog över leran.

Sapphire Lake är cirka 1,5 hektar stor och har ett djup på cirka 5 meter.

Strax innan du når sjön tittar du till höger och ser en mycket speciell björk som står på en liten sluttning. Jorden under trädet sköljs nästan bort av regn, vilket har gjort att en stor del av rotsystemet har exponerats och bildat en fantastisk ”skulptur”.

Om du kommer till sjön under en sen sommarkväll kommer du att höra den karakteristiska skrattgrodan och paddor överallt.

Det är tillåtet att fiska i sjön utan licens. Och det borde finnas goda möjligheter att fånga dem, även om de inte är lika stora som i Smaragdhavet. Områdena används ofta av barnfamiljer.