Den första lergruvan – Emerald Lake

DNär tillverkningen började på Hasle Klinker- og Chamottestenfabrik omkring år 1900 behövdes mycket lera. Den första lergruvan som uppstod i Hasle Lystskov var den som vi idag känner till som Emerald Lake. Det visade sig dock snart att detta inte var någon bra idé.

Man var tvungen att upphöra med lergravningen, inte för att leran var av dålig kvalitet, tvärtom. Men naturen hindrade dem från att fortsätta. Det fanns ett mycket tungt vattenspring på botten av lergropen, vilket gjorde det nästan omöjligt att gräva.

En ny gruva startades – Pyritsjön, som levererade lera till fabriken tills den stängdes.

Namnet Emerald Lake kommer från vattnets något grönaktiga färg. Sjön kan betraktas som en skogssjö, även om den genomkorsas av floden Bagå.

Det är tillåtet att fiska i sjön om du har ett fisketillstånd. Det kan dock vara lite knepigt, just på grund av träden runt sjön. Här kan du fånga gädda, abborre och havsöring.