Kärlekshuset

Kærnehuset är den gamla medborgarskolan i Allinge från 1890-91. Byggnaden ritades av arkitekten Mathias Bidstrup, som ritade många av de gamla byggnaderna på Bornholm. På denna plats fanns en skola från 1826 till dess att den revs 1890, och detta var det första grundmurade huset i Allinge, bortsett från Ammunitionshuset, som senare fungerade som brandstation. Den gamla skolan bestod av två klassrum och en lärarbostad. Läraren var tvungen att  undervisa alla barn från Allinge och Sandvig samtidigt. När den nya Borgerskolan byggdes var det en mycket stor förbättring. Skolan byggdes i två våningar med två lärarbostäder på första våningen. År 1893 fick Sandvig en egen skola och barnen från Sandvig flyttades till sin egen skola. Men trots detta var  redan 1897 tvungen att bygga ut skolan med en annexbyggnad, så att det fanns totalt sex klassrum. Skolan hade ingen egen gymnastiksal, så lektionerna hölls i en lagerbyggnad (den gamla brandstationen) som byggdes av Bornholms milis 1818. År 1911 köpte kommunen lagerbyggnaden och den blev skolans gymnastiksal.Skolan användes fram till 1957 då en helt ny, stor och modern skola byggdes på Strandvejen mitt i staden. Nu var barnen från Allinge och Sandvig samlade igen. Efter skolans slut har det funnits en ungdomsskola i de två lärarrummen på första våningen, nu är dessa lokaler bostad för Allinge-Sandvig stadsförening, bottenvåningen används för många olika aktiviteter som samlingsplats för seniorer, bankspel, föreläsningar osv.