Kærnehuset

Kærnehuset er den gamle Borgerskole i Allinge fra 1890-91. Bygningen er tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup der har tegnet mange af de gamle bygninger på Bornholm. På dette sted lå der tidligere en skole i perioden fra 1826 indtil nedrivningen i 1890, denne var det første grundmurede hus i Allinge, bortset fra Ammunitionshuset, der senere kom til at fungere som brandstation. Den gamle skole bestod af 2 klasseværelser og en lærerbolig. Læreren skulle  undervise alle børn fra henholdsvis Allinge og Sandvig på en gang. Da den nye Borgerskole blev byget var det en meget stor forbedring. Skolen blev bygget i 2 etager hvor der var indrettet 2 lærerboliger på 1. salen. I 1893 fik Sandvig sin egen skole og børnene derfra blev flyttet til egen skole. Men trods det, var man  allerede i 1897 nød til at udvide skolen med et anneks så man i alt fik 6 klasseværelser. Skolen havde ikke egen gymnastiksal så disse timer blev tilbragt i en magasinbygning ( den gamle brandstation ) opført af Bornholms Milits i 1818. I 1911 købte kommunen magasinbygningen og den blev derved gymnastiksal for skolen.Skolen var i brug helt frem til 1957 hvor der var bygget en helt ny, stor og moderne skole på Strandvejen i mellembyerne. Nu blev børne igen fra Allinge og Sandvig samlet. Efter skolens ophør har der bl.a. været ungdomsskole i de 2 lærerboliger på 1. salen, nu er disse lokaler opholdssted for Allinge-Sandvig Byforening, underetagen bruges til mange forskellige aktiviteter såsom samlingssted for seniorer, bankospil, foredrag m.m.