Dom Miłości

Kærnehuset to stara szkoła obywatelska w Allinge z lat 1890-91. Budynek został zaprojektowany przez architekta Mathiasa Bidstrupa, który zaprojektował wiele starych budynków na Bornholmie. Na tym miejscu znajdowała się szkoła od 1826 roku do jej rozbiórki w 1890 roku, był to pierwszy dom zbudowany na fundamentach w Allinge, oprócz Ammunition House, który później służył jako remiza strażacka. Stara szkoła składała się z 2 sal lekcyjnych i mieszkania dla nauczyciela. Nauczyciel musiał  uczyć jednocześnie wszystkie dzieci z Allinge i Sandvig. Kiedy wybudowano nowe Borgerskole było to bardzo duże ulepszenie. Szkoła została zbudowana na 2 piętrach z 2 rezydencjami nauczycielskimi na 1 piętrze. W 1893 roku Sandvig otrzymał własną szkołę i dzieci stamtąd zostały przeniesione do własnej szkoły. Ale mimo to,  już w 1897 roku szkoła musiała zostać rozbudowana o przybudówkę, tak że w sumie było 6 sal lekcyjnych. Szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej, więc lekcje te spędzano w budynku magazynowym (stara remiza strażacka) wybudowanym przez bornholmską milicję w 1818 roku. W 1911 roku gmina kupiła budynek magazynu i stał się on salą gimnastyczną dla szkoły.Szkoła była użytkowana do 1957 roku, kiedy to na Strandvejen w środku miasta wybudowano zupełnie nową, dużą i nowoczesną szkołę. Teraz znów zebrały się dzieci z Allinge i Sandvig. Po zakończeniu działalności szkoły, w dwóch pomieszczeniach nauczycielskich na pierwszym piętrze funkcjonowała szkoła dla młodzieży, obecnie pomieszczenia te są siedzibą Stowarzyszenia Miejskiego Allinge-Sandvig, parter jest wykorzystywany do wielu różnych działań, takich jak miejsce spotkań dla seniorów, gry bankowe, wykłady itp.