Bornholms trianglar

Du kanske har hört talas om Bornholmstriangeln, även känd som Bermudatriangeln, där ett antal fartyg har försvunnit under årens lopp, förmodligen på grund av att ett magnetfält påverkade fartygens kompass. Dessa skeppsvrak är dock inte alls jämförbara med dem i den verkliga Bermudatriangeln, där fartyg försvann spårlöst. Här på ön var de olyckliga fartygen fullt synliga.

Bornholmstriangeln eller Bermudatriangeln har dock ett helt officiellt namn, som inte för tankarna till skeppsvrak. Namnet är oskyldigt och vackert – Heaven’s Gate. Varifrån namnet kommer vet man inte, men det kan ha kommit från gamla sjömän som varit till sjöss i en rasande storm och till slut såg Bornholms klippkust och kände sig som om de skulle komma till himlen, nu när de äntligen fick fast mark under fötterna igen.

Namnet Himmerigets Port finns på äldre kartor över Bornholm. Området ligger ungefär halvvägs mellan Gudhjem och Saltuna, närmare bestämt vid Östersjöglasets klippiga kust.

Men vad hände egentligen i detta till synes speciella kustområde?

Det som hände var att flera fartyg och mindre kustbanor helt enkelt seglade in på Bornholm, några av dem så långt upp på klipporna att man kunde gå från stranden och in på fartyget utan att få blöta fötter. När sådana olyckor inträffar måste det hållas en utfrågning till sjöss. Här sa de allra flesta skeppare eller kaptener att deras kompass uppförde sig konstigt, att nålen i kompassen gick runt och runt och inte kunde visa åt vilket håll fartyget gick, vilket gjorde att de seglade in i den klippiga kusten i mörkret. Det återstår att se om det finns något i magnetfältet i området kring den himmelska porten. Det är dock märkligt att sedan fartyg började använda satellitnavigering har inget fartyg gått på grund i Port of Heaven.

Detta betyder inte att grundstötningar inte längre förekommer utanför Bornholm, eftersom de sker ungefär vartannat år. Dessa grundstötningar orsakas ofta av att skepparen eller kaptenen somnar på vakt eller tittar lite för djupt in i flaskan, och jag undrar om några av de många grundstötningarna i Port of Heaven kan bero på samma problem. Några olyckor har dock också inträffat på grund av att man ”glömt” att vända runt Bornholm.

Men om du är nyfiken på om det verkligen finns ett magnetfält vid Himmelska porten kan du ta en kompass i handen och själv se om skepparna och kaptenerna talade sanning.