Bornholmer trekanten

Du har måske hørt om Bornholmer trekanten, også omtalt som den bornholmske Bermuda trekant, hvor der gennem tiderne er sket en del skibsforlis, sandsynlig vis på grund at et magnetisk område der påvirkede skibenes kompas. Disse forlis kan dog slet ikke sammenlignes med dem der skete i den rigtige Bermuda trekant, hvor skibene forsvandt sporløst. Her på øen var de uheldige skibe fuldt synlige.

Den bornholmske trekant eller Bermuda trekanten, har dog et helt officielt navn, som absolut ikke leder tankerne hen på skibsforlis. Navnet er uskyldigt og smukt – Himmerigets Port. Hvor navnet kommer fra vides ikke, men det er måske opstået fra gamle søfolk, der har været på havet i et rasende uvejr og endelig har set den bornholmske klippekyst, og følt det som at komme i himmelen, nu hvor de endelig snart igen kunne få fast grund under fødderne.

Navnet Himmerigets Port kan man finde på ældre kort over Bornholm. Området ligger ca. midt mellem Gudhjem og Saltuna, nærmere betegnet, klippekysten ved Baltic Sea Glass.

Men hvad skete der egentligt i dette, åbenbart specielle kystområde.

Det der skete var, at flere skibe og mindre coastere ganske enkelt sejlede ind i Bornholm, nogle af dem lå så langt oppe i klipperne af man kunne går fra land og over på skibet uden at få våde fødder. Når den slags uheld sker, så skal der afholdes søforhør. Her fortalte langt de fleste skippere eller kaptajner, at deres kompas opførte sig underligt, nålen i kompasset kørte rundt og kunne slet ikke vise hvilken retning skibet sejlede i, det bevirkede, at de i mørket kom til at sejle ind i klippekysten. Hvorvidt der er noget om snakken med det magnetiske felt i området ved Himmerigets Port, må stå hen i det uvisse. Dog er det underligt at siden skibene begyndte med satellitnavigation, er der ingen skibe der er grundstødt ved Himmerigets Port.

Hermed ikke sagt at der ikke længere sker grundstødninger ved Bornholm, for det sker ca. hver 2. år.  Disse grundstødninger skyldes ofte at skipperen eller kaptajnen er faldet i søvn under vagten eller har kigget lidt for dybt i flasken og mon ikke at nogle af de mange grundstødninger ved Himmerigets Port kan skyldes samme problem. Enkelte uheld er dog også sket på grund af at man har “glemt” at dreje uden om Bornholm.

Men er man nysgerrig for at se om der virkelig er et magnetisk område ved Himmerigets Port, kan man jo tage et kompas i hånden og selv undersøge om skipperne og kaptajnerne talte sandt.