Allinge Smokehouse

Allinge Røgeri byggdes 1922 i betong med ett tak av papp. Skorstenen är grundmurad och byggd i betong med två rökrum. Den ursprungliga byggnaden bestod endast av ett rökeri och en salong, men under årens lopp har rökeriet genomgått ett antal renoveringar och tillbyggnader så att det idag finns både en restaurang med sand på golvet, en täckt terrass, en butik och på sommaren musik och dans.