Allinge kyrka – där klockan aldrig slår 9

Allinge kyrka, som byggdes i mitten av 1500-talet, var ursprungligen ett kapell som 1569 kallades Alende Capell. Fram till 1941 var den en bilaga till Ols kyrka.

Kyrkan ligger mitt i staden, 11 meter över havet och bara 100 meter från havet. Det finns ingen större kyrkogård vid kyrkan, eftersom vägnätet och byggnaderna har hindrat kyrkogården från att expandera. År 1854 hittade man en lösning så att kyrkogården återigen kunde ta emot fler gravar. Högens nordvästra hörn höjdes med cirka 1,2 meter och fylldes med jord så att begravningar kunde göras ovanpå de gamla gravarna. År 1864 byggdes den nya kyrkogården väster om kyrkan, i Pilegade ca 350 meter från kyrkan.

Kyrkan består av ett sent gotiskt långhus, som ursprungligen hade en rak, fasad östgavel av oregelbundet kluven granit med öppningar av munksten. Murens höjd är ca 4,25 m. De ursprungliga dörrarna i de norra och södra väggarna murades igen omkring 1850 och 1892, även om de är markerade på utsidan. Det är dock inte möjligt att se några spår av de ursprungliga fönstren, men en målning på kyrkans predikstol ger en uppfattning om hur kyrkan såg ut omkring 1750.

Kyrkan är märkt av att den har ändrats strax efter att den byggdes och troligen även under renässansen.

Tornet är något smalare än långhusen och är troligen från slutet av 1500-talet. Den nedre våningen är byggd i granit. Den västra portalen är från 1865. Klockstapeln var ursprungligen en timmerkonstruktion täckt med brädor och avslutad med ett sadeltak. Men 1865 togs hela tornets övre del bort och ersattes med tegel med kammarformade gavlar och ett zinktak.

År 1892 genomgick kyrkan en stor förändring. Den östra delen av skeppet revs och ersattes av två tvärskepp i tegel och ett smalare kor. Efter ombyggnaden fanns det plats för 600 kyrkobesökare, även om antalet platser senare halverades.

Tornklockan från 1865 är mycket speciell och förmodligen den enda i Danmark. Klockan donerades av ”patrioter” och tillverkades av klockmakare Jens Peter Poulsen Møller. Det var dock en okänd målare som skulle måla de romerska siffrorna på urtavlan – men han hade tydligen inte full förståelse för dessa siffror, eftersom det inte finns någon 9-siffra (lX) på klockan, men det finns två 11-siffror (Xl) på urtavlan. Så ni kan aldrig träffas under tornklockan klockan 9 på morgonen i Allinge.

På den lilla gräsmattan vid kyrkan står en bronsstaty som skulptören och keramikern Arne Ranslet gjorde 1983. Statyn föreställer en äldre dam med sin väska som har fått vingar. Kvinnan ser lite sorgsen ut, och konstnärens idé var att symbolisera den förvandling som sker från människa till ängel när man dör.

Strax innanför kyrkodörren kan du se ett gammalt penninghus från början av 1700-talet. Frederik d. 4:s monogram är smittat i järnlocket. Frederik d. 4. var norsk-dansk kung från 1699 till 1730.

I kyrkan kan du se ett gammalt sent gotiskt korkrucifix som hänger på väggen bredvid dopfunten. Krucifixet är från 1520 och renoverades 1992 på begäran av Nationalmuseet när kyrkan renoverades. På golvet står en ljusstake med sex grenar, som gavs som gåva när kyrkan öppnades på nytt 1992. Gåvan skänktes av den tidigare kommunen Allinge-Gudhjem.

Predikstolen är från omkring 1650 och består av fem vikar, varav fyra innehåller statyer av evangelisterna. Det femte ämnet är Frederik d. Tredje monogrammet (dansk-norska kungen 1648 – 1670). En historia berättar att predikstolen inte var avsedd för Allinge kyrka från början, men att det fartyg som fraktade predikstolen gick på grund i norr och att predikstolen räddades och placerades i Allinge kyrka.

Dopfunten är från 1890 och är gjord av myrgranit. Dopfunten är av nyare datum. Granitgolvet lades för första gången 1992.

Den gamla orgeln från 1864 har 6 stämmor, och eftersom den har pedalkonsoler fungerar den även utan elektricitet. Den renoverades 1992. Den nya orgeln är från 1962 och har 12 stämmor.

Altartavlan är från ca 1625 och är i renässansstil. Ljuskronan som hänger i koret är från omkring 1650 och det sägs att den har funnits i Hammershus.

Skeppet Naos som hänger i kyrkan donerades 1905 av Allinge-Sandvigs sjömansförening och byggdes av Herman Svensson i Rosengade. Villy Holm, Tejn, renoverade fartyget Naos 1992.