Kościół Allinge – Gdzie zegar nigdy nie wybija 9.

Kościół Allinge, zbudowany w połowie XVI wieku, był pierwotnie kaplicą, określaną w 1569 roku jako Alende Capell. Do 1941 roku była przybudówką kościoła w Olsie.

Kościół znajduje się w środku miasta, 11 m nad poziomem morza i tylko około 100 m od morza. Przy kościele nie ma dużego cmentarza, gdyż sieć dróg i zabudowa uniemożliwiły jego rozbudowę. W 1854 roku znaleziono rozwiązanie, dzięki któremu cmentarz mógł znów pomieścić kilka dodatkowych grobów. Północno-zachodni narożnik kopca został podniesiony o ok. 1,2 m i wypełniony ziemią, aby można było dokonywać pochówków na szczycie starych grobów. W 1864 roku powstał nowy cmentarz na zachód od kościoła, przy Pilegade ok. 350 m od kościoła.

Kościół składa się z późnogotyckiego domu długiego, który pierwotnie miał prosty, sfazowany szczyt wschodni z nieregularnie łupanego granitu z otworami z kamienia mnichów. Wysokość ściany wynosi ok. 4,25 m. Pierwotne drzwi w ścianach północnej i południowej zostały zamurowane około 1850 i 1892 roku, choć drzwi te są oznaczone na zewnątrz. Nie można jednak dostrzec śladów oryginalnych okien, ale obraz na kościelnej ambonie daje wyobrażenie o tym, jak kościół wyglądał około 1750 roku.

Kościół nosi ślady przebudowy wkrótce po wybudowaniu i prawdopodobnie ponownie w okresie renesansu.

Wieża jest nieco węższa od długich domów i pochodzi prawdopodobnie z końca XVI wieku. Dolna kondygnacja zbudowana jest z łupanego granitu. Portal zachodni pochodzi z 1865 roku. Dzwonnica była pierwotnie konstrukcją drewnianą, pokrytą deskami i zakończoną dachem siodłowym. Jednak w 1865 r. usunięto całą górną część wieży i zastąpiono ją cegłą z krzywymi szczytami i cynkowym dachem.

W 1892 roku kościół przeszedł gruntowną przemianę. Wschodnia część nawy została rozebrana i zastąpiona dwoma murowanymi transeptami i węższym prezbiterium. Po tej przebudowie znalazło się miejsce dla 600 kościelnych, choć później liczbę miejsc zmniejszono o połowę.

Bardzo wyjątkowy jest zegar wieżowy z 1865 roku, prawdopodobnie jedyny w Danii. Zegarek został podarowany przez „patriotów” i wykonany przez zegarmistrza Jensa Petera Poulsena Møllera. Jednak to nieznany malarz miał namalować na tarczy cyfry rzymskie – ale najwyraźniej nie miał pełnej znajomości tych cyfr, bo na zegarze nie ma cyfry 9 (lX), ale są dwie cyfry 11 (Xl). Więc nigdy nie można spotkać się pod zegarem na wieży o 9 rano w Allinge.

Na niewielkim trawniku przy kościele stoi brązowy pomnik wykonany w 1983 roku przez rzeźbiarza i ceramika Arne Ransleta. Figura przedstawia starszą panią z torebką, której nadano skrzydła. Pani wygląda trochę smutno, a zamysłem artysty było symbolizowanie przemiany, jaka zachodzi z człowieka w anioła w momencie śmierci.

Bezpośrednio w drzwiach kościoła można zobaczyć stary blok pieniężny z początku XVII wieku. Frederik d. Monogram 4 jest wykuty w żelaznej pokrywie. Frederik d. 4. był norwesko-duńskim królem w latach 1699 – 1730.

W kościele można zobaczyć stary późnogotycki krucyfiks chóralny wiszący na ścianie obok chrzcielnicy. Krucyfiks pochodzi z 1520 roku i został odnowiony w 1992 roku na prośbę Muzeum Narodowego, gdy kościół był w remoncie. Na podłodze stoi sześcioramienny świecznik, przekazany jako dar przy ponownym otwarciu kościoła w 1992 roku. Dar został przekazany przez byłą gminę Allinge-Gudhjem.

Ambona pochodzi z około 1650 roku i składa się z 5 przęseł, w czterech z nich znajdują się rzeźby ewangelistów. Piątym podmiotem jest Frederik d. 3. monogram (król duńsko-norweski 1648 – 1670). Jedna z historii mówi, że ambona nie była przeznaczona dla kościoła w Allinge, ale statek przewożący ambonę osiadł na mieliźnie na północy, a ambona została uratowana i umieszczona w kościele w Allinge.

Chrzcielnica pochodzi z 1890 roku i wykonana jest z granitu bagiennego. Chrzcielnica jest nowszej daty. Posadzka granitowa została po raz pierwszy ułożona w 1992 roku.

Stare organy z 1864 roku mają 6 głosów, a ponieważ posiadają wsporniki pedałowe, są funkcjonalne także bez prądu. Został on odnowiony w 1992 roku. Nowe organy pochodzą z 1962 roku i mają 12 głosów.

Ołtarz pochodzi z ok. 1625 r. i jest w stylu renesansowym. Żyrandol wiszący na chórze pochodzi z około 1650 roku i podobno był w Hammershus.

Statek – Naos – wiszący w kościele został podarowany w 1905 roku przez Stowarzyszenie Marynarzy Allinge-Sandvig i zbudowany przez Hermana Svenssona w Rosengade. Villy Holm, Tejn, wyremontował statek Naos w 1992 roku.