Allinge

Den lille hyggelige købstad på nordbornholm er en meget gammel by. Langt tilbage i historien har byen haft andre navne.
For over 600 år siden var byens navn Alland, der blev senere til Allandt og Allent. I begyndelsen af 1600 tallet fik byen navnet Alling, der ligner det vi kender i dag. Første gang man ser navnet Allinge på skrift, er i midten af 1600 tallet.

I middelalderen var Allinge kun et lille fiskerleje der bestod af nogle fiskerhuse og landbrugsejendomme, men byen havde dog stor betydning for Hansestædernes sildemarkeder ved Østersøen. I Østersøen kunne der fanges oceaner af sild, som især blev afsat til katolikker i Sydeuropa. Den katolske befolkning havde en kødløs dag – en fastedag – og de anså ikke fisk for at være kød. I sildesæsonen sejlede de hanseatiske skibe i pendulfart mellem deres byer, sildemarkeder og deres aftagere. I den tid kom der velstand til befolkningen i Allinge. Men desværre holdt dette sildeeventyr op i 1500 tallet.

Allinge Toldkammer og Pakhuset

Det gamle Toldkammer i Allinge er opført i  1909 og er i 2 etager. Bygningen er opført på den grund hvor oprindeligt lå et 7 fags bindingsværkshus fra 1827. Fra 1877 - 1908 var bygningen ejet af Otto Wilhelm Alexander Marchmann, der i daglig tale blev omtalt Mester. Han var både Borgmester, Postmester og Toldkontrollør og havde post-  og toldkontor på denne adresse. I 1905 blev postkontoret ...

Allinge Stationsbygning

Ved siden af Cirkel K ligger den gamle jernbanestation opført i 1912 og tegnet af arkitekt Ove Funch-Espersen. Stationen blev dog først taget i brug året efter da der var forsinkelser med baneføringen. Bygningen er i 2 etager, opført i røde mursten og med mansardtag og valmede gavle så 1. salen kunne udnyttes til en funktionel beboelse. Til stationen var der også et ...

Allinge Røgeri

Allinge Røgeri er opført i ca. 1922 i beton med paptag. Skorstenen er grundmuret og ligeledes opført i beton med to røgkamre. Den oprindelige bygning bestod kun af røgeri og et opholdsrum, men gennem årene har røgeriet gennemgået en del om- og tilbygninger så der i dag både er restaurant med sand på gulvet, overdækket terrasse, butik ...

Allinge Råd- og Tinghus

Allinge Råd- og Tinghus er opført i 1881 som afløser for Sandvig Rådhus. Bygningen er tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup. Bygningen fungerede som bitingsted for Retten i Rønne frem til 1973 hvor Nexø og Rønne dommerembede blev sammenlagt. Inden man kunne komme i gang med byggeriet måtte der en del sprængningsarbejde til da der på stedet befandt sig en ...

Allinge havn

Allinge havn er som mange af de andre havne på Bornholm, opstået på grund af naturlige indhak i klipperne som kunne udgøre det for en havn til mindre både. Fra tiden fra omkring år 1200 - 1500 var der mange sild i Østersøen og her spillede Allinge en stor rolle i det store sildeeventyr med Hansestæderne der købte sild til videresalg ...

Allinge gamle røgeri

Det gamle røgeri fra 1883 er bygget ind i klipperne. Røgeriet er i fire fag og opført i et meget enkelt bindingsværk da der ikke er noget fyldtømmer. Gavlene er grundmurede og taget belagt med tegl. Skorstenen, der også er bygget direkte oven på klipperne, bliver betegnet som en fabriksskorsten, da den er bygget udvendigt på bygningen. På forsiden af bygningen ...

Kærnehuset

Kærnehuset er den gamle Borgerskole i Allinge fra 1890-91. Bygningen er tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup der har tegnet mange af de gamle bygninger på Bornholm. På dette sted lå der tidligere en skole i perioden fra 1826 indtil nedrivningen i 1890, denne var det første grundmurede hus i Allinge, bortset fra Ammunitionshuset, der senere kom til at fungere som brandstation. Den gamle skole bestod ...

Allinge gamle brandstation

Allinge gamle brandstation er opført i 1800 af rå kløvede kampesten og med tegltag og valmede gavle. Bygningen er oprindeligt opført af Bornholms Milits som ammunitions- og materialehus. I 1904 køber kommunen bygningen og der bliver lavet en lille forstue som tilbygning samt bliver der indrettet til en gymnastiksal for Allinge Skole ( Kærnehuset ). Bygningen bliver brugt som gymnastiksal helt frem til 1958 hvor ...

Allinge kirke – Hvor klokken aldrig bliver 9

Allinge kirke, der er bygget i midten af 1500 tallet, var oprindeligt et kapel, der i 1569 blev omtalt som Alende Capell. Helt frem til 1941 var det et anneks under Ols Kirke. Kirken er beliggende midt i byen, 11 m o.h og kun ca. 100 m fra havet. Der er ikke nogen stor kirkegård ved kirken, da vejnet og bygninger har forhindret at kirkegården kunne udvides. ...

Man skulle helt frem til slutningen af 1800 tallet inden der igen skete fremgang for byen. På det tidspunkt var fiskerlejet blevet til en købstad, hvilket skete i begyndelsen af 1800 tallet.

Fremgangen skyldes denne gang at der blev åbnet et stenbrud, Hammerværket. Staten ejede området, men solgte det ret hurtigt videre til en tysk baron von Ohlendorff, der ejede og drev stedet frem til 1919. Men netop fordi at det var en udlænding der ejede stedet, så kom der pludselig folk til Allinge og Sandvig. Familierne skulle besøge der ægtemænd, og disse personer var grunden til at der begyndte at komme turister til øen. Når disse folk havde været på ferie og kom hjem, fortalte de til venner og bekendte om den skønne lille ø i Østersøen.

Når der nu begyndte at komme flere folk til Allinge og Sandvig, opstod det et problem, de skulle jo kunne bo et sted. De betød at nogle lejede deres huse ud mod betaling og måske selv boede i et skur i haven. Landmændene øjnede også en mulighed for at få del i disse indtægter. De smed deres kreaturer ud at staldene og omdannede længerne til pensionater. En del af disse gamle pensionater er stadig i drift i Allinge og Sandvig.

Byen skulle så til at sælge varer og ydelser til turister. Ud over overnatningsmuligheder, kom der også flere muligheder for handel.

Byen fik et stort handelshus, beliggende på Lindeplads. På et tidspunkt flyttede forretningerne dog ud i egne lokaler og andre fik mod på at åbne butikker, hvilket bevirkede af Allinge fik et godt og bredt udvalg af forretning. Omkring 1980’erne fik byen næsten status som nordbornholms hovedstad, da handelslivet i de omkringliggende byer, Sandvig, Olsker og Tejn, langsomt lukkede.

I dag bliver Allinge stadig besøgt af mange turister. Gennem en del år har der også været en færgeforbindelse om sommeren til og fra Simrishamn i Sverige. Byens handelsliv har dog ændret sig en smule gennem de seneste år. Nogle af de gamle butikker er lukkede og der er kommet et andet og mere turistpræget sortiment i byen.

Om sommeren er Allinge en by hvor der er masser af underholdning for både de lokale og turisterne.