Allinge Toldkammer og Pakhuset

Det gamle Toldkammer i Allinge er opført i  1909 og er i 2 etager. Bygningen er opført på den grund hvor oprindeligt lå et 7 fags bindingsværkshus fra 1827. Fra 1877 – 1908 var bygningen ejet af Otto Wilhelm Alexander Marchmann, der i daglig tale blev omtalt Mester. Han var både Borgmester, Postmester og Toldkontrollør og havde post-  og toldkontor på denne adresse. I 1905 blev postkontoret flyttet til Kirkegade.

Generaldirektoratet Toldbetjening overtog i 1908 bygningen, der kort efter bliver revet ned og det nye bliv bygget. I 1973 blev Toldkontoret nedlagt og bygningen solgt til en privat person. I dag ligger Cafe Sommer  i bygningen.

Det gamle pakhus er opført i 1867 og er i 3 etager. Fra 1910 – 1988 ejer Allinge Havn pakhuset. og noget af bygningen bliver udlejet til Det østbornholmske dampskibsselskab. Bygningen bliver i 1988 solgt og der indrettes ejerlejligheder og en forretning i Pakhuset.