Allinge Råd- og Tinghus

Allinge Råd- og Tinghus er opført i 1881 som afløser for Sandvig Rådhus. Bygningen er tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup. Bygningen fungerede som bitingsted for Retten i Rønne frem til 1973 hvor Nexø og Rønne dommerembede blev sammenlagt. Inden man kunne komme i gang med byggeriet måtte der en del sprængningsarbejde til da der på stedet befandt sig en temmelig stor klippeknold. Da bygningen stod færdig var der også indrettet en politistation med tilhørende arrestlokaler til og et borgmesterkontor. På det tidspunkt var der 3 politibetjente fastansat, en i Allinge, en i Sandvig og en natbetjent. Yderligere var der tilkaldepersonale i form af stokkemænd som politiet kunne hvis der opstod uroligheder blandt de lokale og fremmede fiskere. Frem til 1904 var der også pengeinstitut i bygningen, idet Sparekassen havde en kasserer siddende i et lokale. Sparekassen flyttede dog til andre lokaler umiddelbart ved siden af Råd- og Tinghuset. I 1926 blev den store hvide bygning opført og Sparekassen flyttede ind i de nybyggede lokaler. Disse lokaler kom senere til at huse kommunekontoret indtil der igen kom et pengeinstitut. På pladsen foran Tinghuset var der torvehandel. Efter 1973 var der i en årrække advokatkontor samt politistation med en betjent. Senere blev politistationen omdannet til kun at være bemandet om sommeren, for til sidst helt at lukke. Nu er hele bygningen udlejet til privat erhverv.