Allinge gamla brandstation

Allinges gamla brandstation byggdes år 1800 av grovhugget stenblock med tegeltak och välvda gavlar. Byggnaden byggdes ursprungligen av Bornholms milis som ett ammunitions- och materialförråd. År 1904 köper kommunen byggnaden och ett litet förrum byggs som en tillbyggnad, liksom en gymnastiksal för Allinge skola (Kærnehuset ). Byggnaden används som gymnastiksal fram till 1958, då den nya skolan tas i bruk. År 1966 byggdes byggnaden om igen, denna gång till brandstation, och en tillbyggnad i trä byggdes, brandstationens slangtorn. År 2014 stängdes brandstationen och de frivilliga deltidsbrandmännen slutade, brand-, räddnings- och miljöverksamheten överfördes till räddningsverket från den nya brandstationen på Rønnevej i Allinge.