Dr Danchells faciliteter

Anläggningen är en gåva från distriktsläkaren dr Danchell till sina patienter och till staden. När platsen byggdes vet man inte med säkerhet, men troligen runt 1900-talet, eftersom den inte var färdig när dr Danchell dog 1904 och Allinge – Sandvig kommun tog över platsen och avslutade arbetet.

Anledningen till denna anläggning är att Danchell föredrog att inte få betalt för sina behandlingar, eftersom han själv inte saknade pengar, så på detta sätt kunde han ge tillbaka pengarna till patienterna och staden.

På platsen finns en liten stenstuga som byggts av granitstenar som finns i området. Stugan sägs ha varit en tunnbur där folk kunde förvara sin rökta och saltade mat och sprit.

Stugan användes senare för att förvara verktyg. Det finns ytterligare en stuga av sten, vars användning för närvarande är okänd. En stenkonstruktion har byggts, möjligen en talarstol, eftersom den är upphöjd över marken och på båda sidor finns trappor upp till golvet, på vilken ett slags skrivbord med böjd framsida har byggts, varifrån man kunde stå lite högt framför en församling och tala till publiken.

Du kan också se den gamla dricksfontänen av mindre granitstenar, men den fungerar inte längre. En minnessten över dr Danchell har rests i anläggningen. Bredvid läktaren har en toalettbyggnad byggts på senare tid.