Dr. Danchells anlæg

Anlægget er en gave fra distriktslæge Dr. Danchell til sine patienter og byen. Hvornår stedet er anlagt vides ikke med sikkerhed, men sandsynligvis omkring 1900 tallet da det ikke var færdigt da Dr. Danchell døde i 1904, derfor overtog Allinge – Sandvig Kommune anlægget og gjorde arbejdet færdigt.

Baggrunden for dette anlæg er at Danchell helst ikke ville have betaling for sine behandlinger, da han ikke selv manglede penge, så på denne måde kunne han give pengene tilbage til patienter og byen.

I anlægget findes et lille stenhytte bygget af de granitsten der findes i området. Hytten fortælles at være et fadebur hvor folk kunne opbevare deres røgede og saltede fødevarer samt brændevin.

Hytten blev senere brugt til  opbevarings af værktøj. Der er der yderligere en stenhytte, hvis anvendelse i øjeblikket er ukendt. Der er bygget en stenopsætning der muligvis er en talerstol, idet den er hævet over jorden og på begge sider er der en trappe op til gulvet, herpå er der bygget en slags skranke med buet forside , hvorfra man kunne står lidt højt foran en forsamling og tale til publikum.

Man kan også se den gamle  drikkevandfontæne der er opbygget af mindre granitsten, dog virker den ikke længere. I anlægget er der opsat en mindesten for Dr. Danchell. Ved siden af talerstolen er der i nyere tid opført en toiletbygning.