Tejn stubmølle

Gudhjem,   Museer,   Tejn

Tejn stubmølle er ikke længere placeret på en klippetop i Tejn, men står i Melsted.
Tejn stubmølle har haft en noget omtumlet tilværelse. Den er formentlig opført omkring år 1800 i Aarsballe, hvor den dengang hed Trebene Mølle. I midten af 1800 tallet blev møllen solgt, skilt ad og transporteret til Tejn, hvor den igen blev samlet og opsat på en højt beliggende klippeknold i Møllegade i Tejn.

Møllens tag og de 3 sider er beklædt med spån, bagsiden af møllen er beklædt med brædder der alle er smurt med tjære. Når vindretningen skiftede, skulle hele møllehuset drejes og det blev gjort med stjerten på møllens bagside, den blev løsnet og møllen kunne derefter let drejes af en mand hvis den var velsmurt. Stjerten fungerede også som trappe til møllehuset.

Tejn Stubmølle stod oprindeligt på sin firdelte møllefod indtil starten af 1880’erne hvor den igen skilt ad og nedtaget, men denne gang var det på grund af dårlige vindforhold. Øget bevoksning og bebyggelse havde ændret vinden, så ejeren Peter Mikkelsen, var nødt til at forhøje møllen, hvilket han gjorde ved at bygge et rundt fundament møllen skulle stå på, samtidigt blev møllen størrer. Der blev også lavet indvendigt hejseværk med en lem i gulvet til sækkene, hvor møllen tidligere havde udvendigt hejseværk, vingerne blev renoveret og forbedret, og modsat andre møller, så drejer vingerne ´mod uret´.

Tejn stubmølle var i drift frem til 1941, hvor Peter Mikkelsen´s søn var nødt til at nedlægge mølledriften på grund af bevoksning igen ændrede vindforholdene så det ikke længere var rentabelt at fortsætte i erhvervet.
Ikke længe efter overtog Foreningen Bornholm stubmøllen og stod for vedligeholdelsen sammen med en lokal støtteforening i Tejn. I 1959 blev Tejn stubmølle fredet. Omkring år 2000, trængte møllen til en kraftig istandsættelse. i den forbindelse besluttede Foreningen Bornholm i 2006, at Tejn stubmølle skulle flyttes til Landbrugsmuseet Melstedgård, hvor den igen skulle male korn – så møllen hedder nu Melsted stubmølle eller bare Melsted Mølle, og blev indviet på sin nye placering i 2009. Prisen for at flytte og restaurere møllen beløb sig til omkring 2.2 mio.kr.

Skriv en kommentar