Safirsøen – en ubrugt lergrav

Da man i 1968 ønskede at udvide mulighederne for at grave efter ler til produktionen på Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, bestemte man sig for et område i skoven et lille stykke fra Pyritsøen. Desværre bestemte man at grav et sted hvor øens største bestand af Skærmblomstret Vintergrønt voksede, men på det tidspunkt var man ikke så opmærksom på bevare disse områder.

Man begyndte så på den nye lergrav, der dog viste sig at være helt ubrugelig. Leret man fik her var af en alt for ringe kvalitet, der var alt for mange sten i til at den kunne bruges i industrien. Udgravningen stoppede og naturen overtog lergraven.

Safirsøen er ca 1,5 ha og har en dybde på ca. 5 m.

Lige inden man når ned til søen, bør man se til højre og kigge på et meget specielt birketræ der står på en lille skrænt. Jorden under træet er næsten skyllet væk af regn, det har bevirket at en stor del af rodnettet er fritlagt og danner en helt fantastisk “skulptur”

Kommer man til søen i en sen sommeraften, vil man overalt kunne høre den karakteristiske latterfrø og skrubtudser.

Det er tilladt at fiske i søen uden fisketegn. Og der skulle være en god chance for fangst, de er dog ikke så store som i Smaragdsøen. Områder bliver ofte brugt af familier med børn.