Domen i målet Allinge

Domen i målet Allinge

Kupolen byggdes 2012 i samband med ett offentligt möte på Bornholm. Kupolen ägs av Boligselskabernes Landsforening (BL) och ritades av arkitekterna Kristoffer Tejlgaard och Benny Jepsen. Under de första åren stod kupolen vid parkeringen på andra sidan vägen, men eftersom det fanns en önskan om att den skulle vara en permanent byggnad för Folktoppmötet monterades den ner och flyttades till Circus Square 2014. I detta sammanhang var det nödvändigt att göra vissa förbättringar av byggnaden.

För att göra det väderbeständigt placerades ett lager av väderskyddspapper mellan inner- och ytterväggarna och fönster av plexiglas installerades, vilka tillverkades i 52 olika varianter. Toaletter installerades i källaren och en stor terrass med handikappanpassning skapades utanför. Byggnaden har en lounge, en maffia och en sal med plats för 150 personer.

Själva träskelettet är tillverkat av statligt kontrollerad Bornholms Douglasgran och beklädnaden av olika typer av återvunnet trä. Kupolen är 212 m2 stor och 8 m hög och hela bygget kostade 6,5 miljoner kronor. Under Folkets möte fungerar katedralen som möteslokal, men byggnaden ägs också av Bornholms regionkommun och kan hyras för olika aktiviteter, från festlokaler till konstutställningar.

Hyr kupolen

Det är möjligt att hyra kupolen för vissa ändamål, vi har samlat lite information om detta. För mer information om att hyra kupolen, vänligen kontakta:

Avdelningen för beredskap, idrott och folkbildning vid Bornholms regionkommun på e-post idraetsomraader@brk.dk ( skriv i ämnesraden hyra av kupolen i Allinge).

Allmän information om uthyrning av kupolen:

Kupolen kan inte användas för privata fester. Med detta menas det som i vardagligt tal kallas ”sopp-, stek- och glassfester”, dvs. födelsedagsfester, silverbröllop, konfirmationer och liknande.

Föreningarna kan också anordna vissa typer av evenemang för sina medlemmar/volontärer, som också kan ha en festlig karaktär.

Det är dock alltid en bra idé att skriva till e-postadressen ovan om din specifika händelse så att du kan få ett tydligt svar.