Gudhjem-museet

Gudhjem Museum ligger i den gamla stationsbyggnaden från 1916, ritad av arkitekterna Kay Fisker och Aage Rafn. Byggnaden lades ut till försäljning 1968 och köptes av Gudhjems stads- och minnesförening i samarbete med målarna Paul Høm och Axel Munch, som personligen var tvungna att ställa en garanti för köpeskillingen.

Stationsbyggnaden byggdes om till ett museum där Bornholms målare, keramiker och skulptörer kunde ställa ut sina verk.

Tyvärr var byggnaden inte särskilt lämplig som museum, så de arbetade mycket hårt för att få pengar till en utbyggnad, där utställningar, konserter och även föreläsningar för allmänheten skulle kunna hållas. I slutet av 1980-talet hade man äntligen samlat in tillräckligt med pengar för att bygga en utbyggnad. Den nya byggnaden ritades av arkitekten Niels Frithiof Truelsen och invigdes 1991.

Den nya tillbyggnaden är av blygsam storlek, men många olika alternativ har integrerats, vilket gör att utrymmet kan ha många olika funktioner. Det finns stora takfönster och extra stora fönster i öster som ger ett fint och lugnt ljus i byggnaden. För att kunna ta emot större utställningar har skjutväggar använts för att ge mer väggyta för utställningar. För att förbinda den gamla byggnaden med den nya byggnaden har en glaskorridor byggts.

Även om museet nu hade gott om utrymme för utställningar fanns det fortfarande ett utrymmesproblem. Problemet var att det saknades förvaringsutrymme. Med tiden har museet förvärvat ett antal effekter som inte är permanent utställda. Lyckligtvis hittade man en lösning 2001, när man invigde ett lager som byggdes för den nya utställningslokalen.

Museet har några permanenta utställningar, bland annat verk av målaren och grafikern Sigurd Vasegaard och en samling skisser av Oluf Høst. I museets huvudbyggnad, stationen, finns ett litet lokalhistoriskt rum på första våningen.

Varje vinter fylls museets rum med aktiviteter från väveriet, där upp till 30 vävare kan vara närvarande. De färdiga produkterna kommer att ställas ut i påsk.

Om du är intresserad av vävning finns det kurser där du kan anmäla dig.

De personer som är knutna till museet kommer från styrelsen och arbetar frivilligt.