Domen i Allinge

Domen i Allinge

Domen blev opført i 2012 i forbindelse med et Folkemøde på Bornholm. Domen er ejet af Boligselskabernes Landsforening ( BL ) og er tegnet af arkitekterne Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen. De første par år stod Domen ved parkeringspladsen på anden side af vejen, men da der var et ønske om at den skulle være en permanent bygning i forbindelse med folkemødet, blev den nedtaget og flyttet over på Cirkuspladsen i 2014. I den forbindelse var man nødt til at lave nogle forbedringer på bygningen.

For at gøre den tæt for vind og vejr lagde man et lag vindpap mellem inder- og ydervæggen og monterede plexiglas vinduer der blev produceret i 52 forskellige varianter. I kælderen blev der indrettet toiletter og udvendigt lavet en stor terrasse med handicapvenlige adgangsforhold. I bygningen findes der lounge, mafafdeling og en sal der kan rumme 150 personer.

Selve træskellettet er opført af statskontrolleret bornholmsk douglas gran og beklædningen i forskelligt genbrugstræ. Domen er 212 m2 og er 8 m høj og hele byggeriet kostede 6,5 milioner kroner. Under folkemødet fungerer domen som et forsamlingshus men derudover er det Bornholms Regionskommune der har råderet over bygningen og man kan leje den til forskellige aktiviteter lige fra festlokale til kunstudstilling.

Leje domen

Det er muligt at leje domen til nogle formål, vi har her samlet lidt information omkring dette. For at høre nærmere omkring leje af domen skal du henvende dig til:

Afdelingen for Beredskabs, Idræt & Folkeoplysning hos Bornholms Regionskommune på e-mail idraetsomraader@brk.dk (skriv i emne, leje af domen i Allinge).

Generelt om leje af domen:

Domen ikke kan anvendes til private fester. Med dette skal forstås det man i daglig tale kalder; ”suppe, steg og is fester”, altså fødselsdagsfester, sølvbryllupper, konfirmationer o.lign.

Foreninger kan også afholde nogle typer arrangementer for deres medlemmer/frivillige, som også godt kan have en festlignede karakter.

Det er dog altid en god ide at skrive til mailen der er angivet ovenover omkring dit specifikke arrangement, så du kan få et klart svar.