Allinge tullhus och lager

Det gamla tullhuset i Allinge byggdes 1909 och har två våningar. Byggnaden uppfördes på platsen för ett 7-våningshus i fackverk från 1827. Från 1877 till 1908 ägdes byggnaden av Otto Wilhelm Alexander Marchmann, i vardagligt tal kallad Mester. Han var borgmästare, postmästare och tullinspektör och hade en post och ett tullkontor på denna adress. År 1905 flyttades postkontoret till Kirkegade.

År 1908 tog generaltulldirektoratet över byggnaden, som revs kort därefter och den nya byggnaden uppfördes. År 1973 stängdes tullkontoret och byggnaden såldes till en privatperson. I dag ligger Cafe Sommer i byggnaden.

Det gamla lagret byggdes 1867 och har tre våningar. Från 1910 till 1988 ägde Allinge Harbour lagret. och en del av byggnaden hyrs ut till East Bornholm Steamship Company. Byggnaden säljs 1988 och i lagret byggs bostadsrätter och en butik.