Ruiny

Jeśli jesteś zainteresowany oglądaniem ruin – ruin zamku lub ruin kościoła – to taka możliwość jest obecna na Bornholmie. Można tu zobaczyć 2 ruiny kościołów i cztery widoczne ruiny zamków, z których najsłynniejszy to Hammershus, będący jednocześnie największą ruiną zamku w północnej Europie.

Na wyspie znajdują się podobno jeszcze 3 ruiny, ale tutaj nie znaleziono żadnych murów ani innych widocznych dowodów, ale ze względu na wygląd terenu lub jego położenie uważa się, że kiedyś był tam zamek.

Sct. Kaplica Anny – Gudhjem

Niewielkie ruiny, które można dziś zobaczyć obok kościoła w Gudhjem, to pozostałości po Sct. Kaplica Anny, ostatnia z pierwotnych siedmiu kaplic nadbrzeżnych. W 1893 roku ukończono budowę nowego kościoła, a los kaplicy pozostał nieznany. Pojawiły się jednak życzenia wykorzystania terenu na 30 nowych pochówków. Nie wszyscy jednak chcieli, aby kaplica zniknęła, wystąpiono ...