Den ryska kyrkogården i Allinge

När andra världskriget tog slut invaderades Bornholm av ryska trupper. Orsaken till deras närvaro var att de tyska ockupationstrupperna i Danmark var tvungna att kapitulera till de brittiska trupperna, vilket också skedde i resten av Danmark, men inte på Bornholm.

Något gick fel i kommunikationen, så de engelska trupperna kom aldrig till Bornholm, det gjorde ryssarna… Men de tyska trupperna på Bornholm ville inte ge upp till dem, bara till engelsmännen. Därför bombades Rønne och Nexø den 7 och 8 maj 1945 av ryssarna för att få tyskarna att kapitulera, vilket de också gjorde, trots att kriget ursprungligen hade avslutats några dagar tidigare. Ryssarna stannade kvar på Bornholm fram till april 1946, och under den perioden förlorade en del människor sina liv, inte på grund av kriget, utan av andra skäl.

Det var ursprungligen inte planerat att inrätta en rysk kyrkogård i Allinge. Anledningen är att man i maj 1945 hittade fyra gravplatser med ryska soldater i Nordskogen nära Rønne. Läkare Sv. E. Kofoed inspekterade gravarna och kontaktade sedan de sovjetryska myndigheterna och föreslog att en kyrkogård skulle anläggas i den norra skogen eller att kropparna skulle flyttas till en särskild rysk kyrkogård. Den 2 juni 1945 uttryckte sovjetryssarna önskemål om en begravningsplats i närheten av Allinge kyrka, men utanför den invigda marken. Ansökan behandlades och godkändes mycket snabbt, eftersom kyrkogården skulle användas omedelbart.

Därför byggdes en begravningsplats strax utanför kyrkogårdsmuren. Det finns 29 gravar här, men alla är utan kors, istället planteras ett träd för varje gravplats. Ingen officiell begravning hölls för dessa soldater förrän 1997, då en minnesgudstjänst hölls på den ryska kyrkogården.

Mitt på kyrkogården står en 4 meter hög obelisk av polerad Rønnegranit. På sockeln står det: Evig berömmelse för de ryska hjältar som offrade sina liv i kampen mot de tyska ockupanterna. Fosterlandet 1945. Längre upp är det sovjetiska märket inristat – hammare och segel. Överst finns den femuddiga stjärnan i polerat stål. På 1970-talet försvann denna stjärna, möjligen ett samlarobjekt, men lyckligtvis hittade en samlare i Gudhjem originalformen till stjärnan, så att en ny stjärna kunde tillverkas.

På 1980-talet uppfördes en stor minnesvägg på kyrkogården med namnen på de 30 soldater som dog. Man kan undra varför det finns 30 namn men bara 29 gravplatser. På 1970-talet bad man den sovjetryska ambassaden om namnen på de soldater som hade dött under sin vistelse på Bornholm, men listan som skickades innehöll 30 namn.

Den 8 april varje år kommer officiella ryska representanter och lägger kransar på gravarna.

Ingen av de ryska soldaterna har dött i strid, utan har dött av andra orsaker. När de anlände till Bornholm verkade de vara friska och välmående, men senare visade de sig vara utmärglade och hungriga.

En historia berättas om en av soldaterna, han dog inte naturligt utan likviderades av en befälhavare. Anledningen var att det i ett område i Allinge fanns en äppelodling vid den tiden, och en soldat gick tydligen in och stal äpplen. Vid ett tillfälle tröttnade kvinnan som ägde fruktträdgården på att de stal hennes äpplen, så hon gick till överbefälhavaren och klagade på sin nöd. Resultatet blev att alla soldater beordrades att ställa upp sig och den som hade tagit äpplena fick träda fram. Men ingen trädde fram, de var rädda för vad som kunde hända. Eftersom ingen ”syndare” kom fram blev resultatet att befälhavaren drog sin pistol och sköt en slumpmässig soldat. Kvinnan uppgav sedan otaliga gånger att om hon bara hade hållit tyst hade soldaten kanske överlevt och efter den händelsen sa hon aldrig något till någon när de ryska soldaterna tog äpplen för att stilla den värsta hungern.