Stor granitsten i Storegade

Stor granitsten i Storegade

På den lille græsplæne står en ca. 2 m høj granitsten. Det har ikke været muligt at finde nogle oplysninger om stenen i bøger eller andre steder, men nogle ældre borgere i Allinge fortæller at stenen er opsat i starten af 1950’erne af den daværende ejer af grunden som en protest mod forestående planer om at anlægge en vendeplads for rutebiler.

Vendepladsen skulle benyttes i vinterhalvåret når byens gader var glatte af sne og is, og derved gjorde det svært for chauffører at komme til og fra ventesalen nede på Kirkepladsen. Men ejeren var imod forslaget, og det fortælles at han, i protest, skulle have opsat stenen på sin grund og på den måde forhindre planerne i at blive udført. Vendepladsen blev aldrig anlagt og i midten af 1950’erne blev området ændret så det lignede det vi kender i dag. Denne historie har dog ikke været mulig at bekræfte.

En bedre forklaring er dog nok at det hvide hus der ligger op til grunden, tidligere var beboet af en stenhugger og at det er stenhuggeren der har fået sat stenen op.

Hvis man kigger på bygningen på modsatte side af vejen, ser man det gamle andelsmejeri Kajbjerggård fra omkring 1900. Den røde murstensbygning blev bygget i 1905 som bolig til mejeribestyreren. I dag er huset og en del af det gamle mejeri indrettet til lejligheder.