Port Allinge

Port Allinge, jak wiele innych portów na Bornholmie, powstał dzięki naturalnym wgłębieniom w skałach, które mogły stanowić przystań dla mniejszych łodzi. Od około 1200 – 1500 roku w Bałtyku było dużo śledzi, a Allinge odegrało ważną rolę w wielkiej przygodzie ze śledziami z miastami hanzeatyckimi, które kupowały śledzie w celu odsprzedaży na południu Europy, gdzie katolicy mieli dzień bezmięsny, ale jedli ryby, bo to nie było mięso. W tym czasie do miasta zawitała prosperity. Wtedy rozwój stanął w miejscu, ludzie potrzebowali pieniędzy. Mężczyźni wyruszyli w morze, aby umieścić jedzenie na stole i być może sprzedać część połowu ludziom na lądzie. Rolnicy wyjeżdżali nad morze zimą, gdy nie było co robić w gospodarstwie, aby zarobić trochę dodatkowych pieniędzy.

Na początku XIX wieku sytuacja uległa poprawie i rybacy poczuli, że muszą zbudować przystań w naturalnym porcie, aby nadążyć za rozwojem. Flota rybacka stała się większa, metody połowu lepsze, a tym samym połowy większe. Pod koniec lat 50-tych XIX wieku port został rozbudowany, wydobyto granit i zbudowano port zewnętrzny oraz basen wewnętrzny. Oba baseny oddzielone były śluzą, którą w czasie burzy można było zamykać ręcznie za pomocą prętów, aby uspokoić wodę w basenie wewnętrznym. Budowa portu trwała sześć lat i została zakończona w 1862 roku. Niestety, minęło zaledwie dziesięć lat, zanim katastrofa dotknęła Allinge. Sztormowa powódź w 1872 roku zniszczyła port i pozostawiła wszystko w ruinie. Tym razem budowa portu trwała zaledwie cztery lata. W 1884 roku trzeba było podwoić wewnętrzny basen, bo połowy były naprawdę dobre. Pod koniec XIX wieku Allinge znów dobrze sobie radziło. Były tu duże gospodarstwa kupieckie i domy handlowe. Port przeszedł dalszą rozbudowę i pogłębienie, aby móc przyjmować większe łodzie.

W porcie można zobaczyć starą stację ratunkową z 1931 roku, obok niej znajduje się stary domek murowy z 1924 roku, który mógł przyjąć ciężar wagonu do 16 ton. W rogu portu znajduje się stara kabestan, w którym znajduje się zewnętrzna kabestan z łańcuchem do otwierania i zamykania śluzy portowej.