Kościoły i cmentarze

Na Bornholmie jest dość dużo kościołów w stosunku do wielkości wyspy. W Østermarie i Gudhjem znajdują się 22 kościoły i 2 ruiny kościołów, a także kościół na Christiansø. Uważa się, że najstarsze kościoły powstały w 1100 roku, a najmłodszy został zbudowany w 1940 roku.

Spośród wielu kościołów szczególnie 4 są wyjątkowe i co roku odwiedzane przez wielu turystów. To są nasze okrągłe kościoły. Największym z nich jest okrągły kościół Østerlars, a następnie Olsker, Nylars i Nyker. Jednak nie tylko na Bornholmie znajdują się okrągłe kościoły, w całej Danii jest ich 7.

Sct. Kaplica Anny – Gudhjem

Niewielkie ruiny, które można dziś zobaczyć obok kościoła w Gudhjem, to pozostałości po Sct. Kaplica Anny, ostatnia z pierwotnych siedmiu kaplic nadbrzeżnych. W 1893 roku ukończono budowę nowego kościoła, a los kaplicy pozostał nieznany. Pojawiły się jednak życzenia wykorzystania terenu na 30 nowych pochówków. Nie wszyscy jednak chcieli, aby kaplica zniknęła, wystąpiono ...
Cmentarz rosyjski w Allinge

Cmentarz rosyjski w Allinge

Po zakończeniu II wojny światowej Bornholm został zajęty przez wojska rosyjskie. Powodem ich obecności było to, że niemieckie wojska okupacyjne w Danii musiały poddać się wojskom brytyjskim, co miało miejsce również w pozostałych częściach Danii, tylko nie na Bornholmie. Coś poszło nie tak w komunikacji, więc wojska angielskie nigdy nie przybyły na Bornholm, ...

Kościół Allinge – Gdzie zegar nigdy nie wybija 9.

Kościół Allinge, zbudowany w połowie XVI wieku, był pierwotnie kaplicą, określaną w 1569 roku jako Alende Capell. Do 1941 roku była przybudówką kościoła w Olsie. Kościół znajduje się w środku miasta, 11 m nad poziomem morza i tylko około 100 m od morza. Przy kościele nie ma dużego cmentarza, gdyż sieć dróg i zabudowa uniemożliwiły ...