Den hyggelige by Hasle, der smyger sig op ad klippeskrænterne, ligger midtvejs mellem Allinge og Rønne.
Hasle er en meget gammel by, og blev omtalt allerede i midten af 1100 tallet. Byen er i dag en købstad, der fik sine købstadsrettigheder tilbage i 1400 tallet, disse rettigheder blev dog først bekræftet af Christian d. 3. i 1555. Byvåbenet er et kløverbladskors på blå baggrund og kendt siden 1584.

Man mener at byen har fået sit navn på baggrund af, at der i området omkring byen, voksede mange hasselbuske. Men byen har også været kendt under et andet navn, nemlig Grønsagernes By. Dette skyldes at jorden i dette område var særdeles velegnet til dyrkning af grøntsager, specielt kartofler og hasleroer (gulerødder). Man kan derfor finde f.eks gulerodsgade i byen.

Ud over landmænd der solgte deres afgrøder til byens borgere, var der også mange skippere og købmænd, der var medvirkende til at byen på det tidspunkt var en rigtig god handelsby.

Hasle Kirke blev opført i 1400 tallet. Oprindeligt Hasle Kapel. På det tidspunkt var kirken højt beliggende med udsyn over byen og lige på kanten af landsonen. Kirken der er opført uden et egentligt tårn, er bygget af rå kløvet kampesten. I 1758 blev der over vestgavlen rejst en tagrytter af egebindingsværk med et spåntækt spir. Våbenhuset foran syddøren var oprindeligt af bindingsværk, men i 1882 blev den fornyet af røde munkesten.

I kirken ligger Byfoged Niels Nielsen Gumløs begravet. Sammen med Hasle’s Borgmester Peder Olsen og hans svigersøn Jens Kofoed og Sognepræsten i Hasle-Rutsker Povl Ancher, bosiddende i Hasle, var disse 4 mænd bagmændene for opstanden og drabet på svenskeren Johan Printzenköld fra Hammershus i 1658.

Selve kirkegården er beliggende på Hasle Fælled. Her kan man finde en anden person der var særdeles kendt, operasangeren Vilhelm Christoffer Herold (1865-1937), søn af bageren i Kirkegade. På kirkegården er rejst en buste over V. Herold. Busten er af billedhugger Jenö Meister (1882-19621). Byens hotel – Hotel Herold – er blevet opkaldt efter Vilhelm Herold.

Byens gamle rådhus er opført i 1855 i to stokværk. Foran bygningen, blev der på 250-årsdagen for opgøret mod svenskerne, opført en mindesten med navnene på før omtalte personer.

Hvor ligger Hasle