Allinge & Sandvig – Nordbornholms tvillinge-byer

Den lille hyggelige købstad på nordbornholm er en meget gammel by. Langt tilbage i historien har byen haft andre navne. For over 600 år siden var byens navn Alland, der blev senere til Allandt og Allent. I begyndelsen af 1600 tallet fik byen navnet Alling, der ligner det vi kender i dag. Første gang man ser navnet Allinge på skrift, er i midten af 1600 tallet. I dag omtales Allinge og Sandvig ofte som en samlet by og dette skyldes at de gennem lang tid udvikling er blevet bygget sammen og der derfor ikke længere er synlig forskel om man er i Allinge eller Sandvig. Du kan læse mere Allinges historie eller Sandvigs historie